Visites és una aplicació per portar un seguiment de les visites mèdiques. Està pensat per ajudar als professionals sanitaris a recordar els problemes dels seus pacients.

Està en construcció i per tant no és aconsellable utilitzar-lo per substituir la documentació habitual que s'ha de emplenar en els centres sanitaris. Però crec que pot ser útil per anotar algunes dades que poden servir per recordar detalls importants de forma ràpida i senzilla.